Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga

Danas je Miralem Mulabdić ispred OKC Tešanj, na poziv Općinskog načelnika,  informisao Općinskog načelnika o aktivnostima ovog nevladinog udruženja. Posljednja radosna vijest je da je OKC u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženja roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama osigurao auto za djecu sa posebnim potrebama. Donator je vlasnik firme Sockmaker 3.  Općinski načelnik je čestitao OKC-u i g-dinu Mulabdiću na nizu uspješnih akcija koje pokreće i vodi OKC, te dao podršku njihovim projektima kao i budućem radu. Aktivnosti OKC su od velike koristi za neke od najugroženijih građana općine Tešanj i dobar su primjer djelovanja nevladinog sektora.

Obavještavamo  redovne studente sa područja općine Tešanj koji su ispunili sve uslove Konkursa  i koji se  nalaze na Konačnoj listi za dodjelu općinskih stipendija za akademsku 2010/11. godinu, da će potpisivanje Ugovora o stipendiranju biti upriličeno u subotu, 19.02.2011. godine, sa početkom u 11,00 sati, u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj (kino-sala).

Obaveza svakog studenta je da sa sobom ponese ličnu kartu i kopiju tekućeg računa otvorenog kod banke.

Molimo studente da planiraju vrijeme i obavezno prisustvuju potpisivanju ugovora.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Suad Huskić, profesor

JU Centar za socijalni rad Tešanj u saradnji sa Omladinskim kulturnim centrom – sekcija „Dobri ljudi“ pokrenula je vaninstitucijalni projekat zdravstvene zaštite, poboljšanja kvalitete življenja starih lica u vlastitom domu.

 Cilj ovog projekta integracija socijalne i zdravstvene zaštite starih lica, aktivisanje lokalne zajednice i razvijanja motivacije kod mladih za pomoć starim i iznemoglim osobama bez velikog financijskog ulaganja šire društvene zajednice.

 Ovaj vid okupacije mladih sa pozitivnim primjerom i vlastitim djelovanje sigurno korisno djeluje na pravilno razmišljanje i ponašanje mladih osoba, a samim tim cilj projekta smanjuje zahtjeve starih, usamljenih i nemoćnih osoba za smještaj u institucije, odnosno Domove za stara lica.

 Ovaj projekat sadrži direktnu pomoć starim osobama u vlastitom domu, koja se ogleda u održavanju vlastite higijene starih osoba, higijeni stana, nabavka hrane, kuhanje lahkih obroka, podsjećanje na ljekarske kontrole, kao i pomoć pri samom odlasku ljekaru.

 Prva posjeta mladih volonterki OKC-a Tešanj je uspješno završena posjetom Odobašić Zarfi (1927.) iz Tešnja, gdje su volonterke Sabina Mahmutović i Nermina Klepić izvršile usluge oko čišćenja stana, i u ugodnoj atmosferi „kahvenisale“ sa ovom našom sugrađankom. Zarfa svoje oduševljenje nije krila ovom posjetom, a zadovljstvo i osjećaj sreće se vidio i na licima naših volonterki.


Omladinski kulturni centar, Tešanj

Konačnu listu pogledajte na:

konacna_opcina_2011.pdf

Općinski načelnik Fuad Šišić sa saradnicima danas je održao radni sastanak na temu Javni poziv - Najbolje poslovne ideje za mlade ljude. Ovom prilikom razgovarano je o modelu, načinu i kriterijima raspisivanja javnog poziva kako bi se ideje mladih ljudi realizovale kroz konkretan projekat. Cilj je potaknuti mlade osobe na samozapošljavanje kroz vlastiti biznis uz pomoć lokalne vlasti.