Prijava
Srijeda 20.11.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj raspisuje Javni konkurs za odabir korisnika Grant sredstava Općine Tešanj po Projektu Podrška razvoju start up ideja mladih 2019. Sredstva grant sheme usmjerena su na  samozapošljavanje i zapošljavanje mladih, kao i unaprijeđenje kapaciteta pokrenutih biznisa kroz projekat „Poslovne ideje mladih“ u periodu 2015-2017. godine.

Prezentacija javnkog konkursa i obuka za sve zainteresirane kandidate planirana je 10. juni 2019. godine u 13:00 sati u zgradi Općine Tešanj.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. juni 2019. godine.

U prilogu obavljujemo:

Javni konkurs pogledati ovdje

Smjernice za podnosioce prijava pogledati ovdje

Sastavni dio ovog javnog konkursa i prijavnih paketa su:

Za nove start up ideje:

6.1. Obrazac prijave

6.1.1.Obrazac budžeta

6.2. Izjava da osoba nije koristila sredstva podrške od strane Općine Tešanj

6.3. Nacrt ugovora

6.4. Obrazac izvještaja

6.5. Obrazac popunjene prijave

6.6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Za postojeće start up:

6.7. Obrazac prijave

6.7.1 Obrazac budžeta

6.8. Nacrt ugovora

6.9. Obrazac izvještaja

6.10. Obrazac popunjene prijave

6.11. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Danas su u Općini Tešanj potpisani ugovori sa osam neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 18.600 KM, a u okviru Programa Omladinske banke za 2019. godinu.

Radi se o društveno–inovativnim projektima: Nogometni klub, Ljetna škola fudbala, Kutak mira, Sačuvajmo našu tradiciju, Multifunkcionalni šadrvan, Ljetna škola sporta, Uređenje sportskog igrališta i Naš park-naša radost.

Općina Tešanj u saradnji sa Fondacijom Mozaik provodi ovaj Program već jedanaestu godinu i kroz različite projekte implementirano je oko 500 hiljada maraka.

Također, danas su potpisani i ugovori za četiri mikrobiznisa ukupne vrijednosti 8.000 KM, i to: 387.ba (Online marketing), Frizerski salon, Carpe Diem i Farma za organsku proizvodnju kokošijih jaja.

Inače, program Omladinske banke ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

 

Spisak korisnika stipendije Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2018/2019. godinu možete pogledati ovdje

U okviru projekta Start up ideje mladih u septembru 2018. godine zaključeni su ugovori sa 11 novih poduzetnika. Podrška je realizovana u saradnji sa UNDP-om kroz Projekat MEG, ukupne vrijednosti 80.000 KM.
Radni tim Općine Tešanj izvršio je terensku posjetu, gdje je utvrđeno da mladi poduzetnici rade u okviru svojih djelatnosti, te da su vlastitim sredstvima zaposlili dodatnih 6 radnika.
Kroz posjete je potvrđeno da je na području općine Tešanj otvoreno19 novih radnih mjesta u okviru Start up ideje mladih u firmama koje se bave dizajniranjem unutrašnjih prostora, proizvodnji odjevnih predmeta i online prodaji, međunarodnom transportu roba, proizvodnji pčelinjih proizvoda, prodaji suvenira, uslugama lijepljenja auto folija i drugim poslovima.

Općina Tešanj nastavlja podršku mladima u pokretanju biznisa, kao jedan od Strateških ciljeva, a u toku je priprema poziva za podršku u 2019. godini.

 

 

 

Omladinska banka Tešanj poziva mlade da apliciraju sa svojim projektima i mikrobiznis idejama do 25.3.2019. godine do 14 sati.

 

Ako imaš 17 do 35 godina, ekipu od 3 do 7 mladih, dobru ideju, a želite da pokrenete i realizujete projekat od društvenog značaja, tvoja Omladinska banka podržaće vas sa iznosom od 500 KM do 1.500 KM.

Ukupan fond za projekte mladih iz Tešnja iznosi 15.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Trebaš nekog da te pogura – Poziv za projekte mladih

 

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila podršku za registraciju i pokretanje obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

 Ukupan fond za mikrobiznise iz Tešnja je 4.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pročitaj na Budi sama svoja šefica! Budi sam svoj šef!

 

O tome kada je osnovana Omladinska banka, koliko projekata je do sada podržano i ko su članovi i članice Odbora koji upravljaju bankom pročitaj na Omladinska banka Tešanj.