Prijava
Srijeda 20.11.2019
Događaji:
Pretraga

Konačnu listu općinskih stipendista možete pogledati ovdje

Rok za žalbe na konačnu listu je 8 dana od dana objavljivanja (do 19.02.kada je zadnji dan za žalbe).
Napomena: Studenti koji se nalaze na konačnoj listi Ministarstva za boračka pitanja uslovno su izostavljeni sa konačne liste općinskih stipendista. Nakon okončanja postupka putem Ministarstva za boračka pitanja, svim studentima koji ne ostvare stipendiju putem BIZ-a, a prijavljeni su i ispunjavaju uslove Konkursa za općinske stipendije, bit će naknadno omogućeno potpisivanje ugovora o stipendiranju putem Općine, kako se ne bi narušila pravila konkursa i kriterija za dodjelu općinskih stipendija.

 

Danas je u Općini Tešanj održana ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji Općine Tešanj i Fondacije Mozaik za period 2019-2022. godina, kao i promocija rezultata deset projekata mladih koje je podržala Omladinska banka Tešanj u 2018. godini.

 

Osim predstavnika Općine Tešanj i Fondacije Mozaik, današnoj ceremoniji su prisustvovali i mladi koji su svojim zalaganjem najviše zaslužni za realizaciju ovih pojekata. Deset projekata vrijednosti preko 26 613 KM koji su putem Omladinske banke realizovani u 2018. godini doprinijet će boljem životu i aktivnostima, prije svega, mladih ljudi.

 

U proteklih jedanaest godina saradnje sa Fondacijom Mozaik, na području općine Tešanj uspješno je realizovano 102 projekta vrijednosti oko 400 hiljada KM.

 

Program Omladinske banke ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

 

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godini možete pogledati ovdje

Obavještavaju se studenti, djeca pripadnika boračkih populacija sa područja općine Tešanj, da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 06.11.2018. godine u dnevnom listu Dnevni avaz i Naša riječ objavilo Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2018/2019 godinu. Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Tekst Konkursa postavljen je na  oglasnoj ploči Općine Tešanj i dostavljen boračkim udruženjima, a možete pogledati i ovdje.

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj, kancelarija br: 2, šalter sala Općine ili na telefon broj 032/650-022 lokal 119.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sabahudin Omerbašić,profesor

 

Sajam zapošljavanja mladih Tešanj je projekat definisan Strategijom razvoja općine Tešanj 2018-2022.godina, a realizuje se u sklopu programa Kreiranje preduslova i poticajnih mjera za zapošljavanje mladih. Sajam zapošljavanja mladih predstavlja jedinstvenu priliku za stvaranje uslova direktnog kontakta nezaposlenih lica i poslodavaca te stvaranje prilika za međusobno upoznavanje, razgovor, razmjenu podataka pomenutih aktera, a sve u svrhu selekcije i zapošljavanje najboljih kandidata. Ovo je prvi Sajam ovakvog tipa koji se organizuje na području općine Tešanj, i prilika je za nezaposlene da na jednom mjestu sagledaju mogućnosti za zaposlenje.
U skladu sa nevedenim, Općina Tešanj i TRA d.o.o - Agencija za razvoj općine Tešanj pozivaju nezaposlena lica sa područja općine Tešanj i regije da posjete Sajam zapošljavanja mladih Tešanj, koji će održati u petak, 09.11.2018. godine u JU Sportsko-rekreativnom centru, Patriotske lige bb 74260 Tešanj, u terminu od 09:00 do 15:00 sati.