Prijava
Petak 20.9.2019
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Nurđehan Šahinović potpisali su danas ugovore o poticajima u svrhu pokretanja vlastitih biznisa sa šest budućih poduzetnika - Muamerom Mešićem (dubinsko čišćenje namještaja, tepiha ili enterijera automobila), Semirom Imamovićem (reparativno zavarivanje obojenih metala i plastike), Arminom Žilićem (tapaciranje autoenterijera), Jasminom Kruškićem (električar kućanskih aparata), Esadom Jašarevićem (automehaničar) i Himzom Čapljom (autoelektričar).

 

U suštini najviše se radi o obrtničkim pozivima, registraciji poslovnih subjekata u obrtničkom aspektu. Za neki naredni period razmišljamo o dodatnoj nadogradnji ovog javnog poziva, pokušavajući da dobijemo neke nove orginalnije ideje, da dobijemo poslovnu djelatnost koja nam nedostaje u lancu vrijednosti. Kao Općina, svakako ćemo nastaviti finansirati ove ideje jer se u prošlosti pokazalo da su imale osnova - poslovni subjekti su preživjeli onaj početni period, mladi su stasali u jednu novu generaciju poduzetnika i to svakako opravdava ovakav pristup, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Radi se o mladim ljudima koji su izabrani sa liste kandidata koji su se prijavili na Javni poziv za Najbolje poslovne ideje mladih u 2017. godini, ali zbog utrošenih budžetskih sredstava u maju 2017. godine nisu dobili podršku Općine Tešanj. Izvršena je analiza realizovanog dijela programa  i utvrđeno je da su od realizacije odustala četiri kandidata koja su bila na listi za finansiranje.

Na osnovu navedene analize i dodatne finansijske podrške Vlade ZDK za razvoj ovog Programa, Općinski načelnik je donio Odluku o novom rangiranju kojom se pored važećih šest ugovora, podrška proširuje za još šest novih poduzetnika.

Općina Tešanj je izvršila analizu realizovanog dijela programa Najbolje poslovne ideje mladih u 2017. godini i utvrdila da su od realizacije odustala 4 kandidata koja su bila na listi za finansiranje.

Na osnovu navedene analize i dodatne finansijke podrške Vlade ZDK za razvoj ovog Programa, Općinski načelnik je donio Odluku o novom rangiranju kojom se pored važećih šest ugovora, podrška proširuje za još šest novih poduzetnika.

Novi poduzetnici su izabrani sa liste kandidata koji su se prijavili na Javni poziv, ali zbog utrošenih budžetskih sredstava u maju 2017. godine nisu dobili podršku Općine Tešanj.

Ugovori sa novim poduzetnicima će precizirati finansijsku podršku koja zavisi od oblika registracije, troškova penzijskog i zdravstvenog osiguranja i troškova dijela zakupa prostora.

 

Odluku možete pogledati ovdje

Danas su u Općini Tešanj potpisani ugovori sa osam neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 35.000 KM, a u okviru Programa Omladinske banke za 2017. godinu.

Radi se o društveno–inovativnim projektima: Sigurno za dječiji osmjeh, Buđenje kamenog diva, Beach rugby, Dobra vrba 2, Jezero mladih, Posvetimo pažnju mladima, Veseli park i Škola stonog tenisa za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju.

Ono što nas raduje jest da su mladi sa prostora općine Tešanj sve aktivniji u realizaciji projekata, tako da ove godine zaključujemo ugovore sa osam grupa mladih. Osim što mladi moraju realizovati projekat, oni prolaze određene kurseve, imaju obuku kako napisati te svoje projekte, kako ih realizovati, kako razmišljati i kako ta sredstva rasporediti na što bolji način, kazao je Mirnes Dedukić, službenik za mlade Općine Tešanj.

 

Općina Tešanj u saradnji sa Fondacijom Mozaik provodi ovaj Program već devetu godinu i kroz različite projekte implementirano je oko 500 hiljada maraka.

Inače, program Omladinske banke ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih.

U okviru Sajma privrede, Općinski načelnk Suad Huskić potpisao je ugovore o poticajima u svrhu pokretanja vlastitih biznisa sa devet budućih poduzetnika - Harisom Smajlhodžićem (proizvodnja madraca, nadmadraca i dr.), Zinom Ahmićem (proizvodnja pčelinjih proizvoda), Mirnesom Huseljom (proizvodnja pločastog namještaja), Smailom Galijaševićem (elektroenergetsko projektovanje), Enisom Džananović (dizajniranje enterijera), Elmirom Kadušić (kreativno učenje stranih jezika, lektorisanje i sl.), Harisom Čauševićem (proizvodnja tapaciranog namještaja), Amelom Maglićem (pakovanje ugostiteljskog šećera i drugih proizvoda) i Miralemom Hadžanom (restauracija drvenog namještaja).

 

Po strukturi ideja vidi se da je riječ o dosta proizvodnje i dosta inovativnih ideja - od proizvodnje madraca, tapaciranja namještaja do nekih poslovnih ideja koje su se odnosile na edukaciju i razvoj. Broj prijava je puno veći nego ranijih godina, i iz godine u godinu prijave su kvalitetnije i sve je više novih ideja, kao i mladih ljudi koji se odlučuju da rade. Uostalom poruka Sajma, pa i ovog projekta je da se ljudima daje prilika u BIH da žive i zarađuju od svog rada, da kvalitetno provode svoje vrijeme i da doprinose ukupnom razvoju Bosne i Hercegovine, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Projekat Poslovne ideje mladih pokrenut je 2011. godine i do sada je ponudio različite projekte mladih ljudi. Po ovom modelu Općina finansira troškove registracije preduzeća, doprinose za dio zaposlenih u periodu do 3 godine, a u određenim slučajevima Općina je finansirala troškove zakupa poslovnog prostora.

Općina Tešanj objavljuje konačne rezultate Javnog poziva za najbolje poslovne ideje za mlade u 2017. godini.

Ugovore za realizaciju najboljih ideja Općina Tešanj će sa mladima potpisati na Sajmu privrede 18. maja 2017. godine.

Čestitamo svim učesnicima, a naročito kandidatima koji su predloženi za podršku Općine Tešanj.

 

 

Odluku možete pogledati ovdje