Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Nurudin TahirovićNurudin Tahirović, dipl. ing. građevine

-Vrši nadzor nad izdatim urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za građenje, suzbijanje bespravne gradnje i poduzimanje zakonskih mjera sa istim.

-Nadzor nad građenjem, rekonstrukcijom, sanacijom, upotrebom, održavanjem i uklanjanjem građevina.

-Vrši nadzor nad fizički dotrajalim objektima i uklanjanje istih.

-Vrši nadzor nad izvođenjem radova po odobrenom projektu,vrši kontrolu sudionika u građenju (izvođača, nadzora, investitora i sl).

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.


Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Fax: 032 650 – 416

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Muhamed Hadžalić

 

-Vrši nadzor nad izvršavanjem zakona, odluka i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina.

-Zabranjuje upotrebu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili naprave, naređuje uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju.

-Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o vodama i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su stavljeni u nadležnost općina.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Uestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 120

Fax: 032 650 – 416

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Poslovi i zadaci inspektora:

-Neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, izriče upravne i kaznene mjere te preduzima druge propisane mjere za koje je ovlašten.

-Prati stanje u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom stanju izvještava rukovodioca Službe i Općinskog načelnika, te daje preporuke i prijedloge za donošenje podzakonskih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor.

-Sarađuje sa inspekcijama viših nivoa vlasti.

-Obavlja stručne poslova iz svog djelokruga i poslove koje mu u zadatak da rukovodioc Službe i Općinski načelnik.


Rukovodilac općinske inspekcije:


Pomoćnik Općinskog načelnika, Hamzalija Hojkurić dipl.ecc

-Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji uređuju oblast sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite zdravlja ljudi.

-Vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, saglasno posebnim propisima iz ove oblasti.

-Vrši nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, nadzor nad ekshumacijom i prenosom umrlih osoba, nadzor nad snabdijevanjem vodom za piće.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Učestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

 

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 132

Fax: 032 650 – 220

E-mail: 


Nema slikeObrazac zahtjeva za inspekcijsku kontroluObrazac možete preuzeti sa:

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/Zahtjev%20za%20inspekcijsku%20kontrolu.pdf

Podkategorije

Izvještaji inspektora