Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

-Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji uređuju oblast sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite zdravlja ljudi.

-Vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, saglasno posebnim propisima iz ove oblasti.

-Vrši nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, nadzor nad ekshumacijom i prenosom umrlih osoba, nadzor nad snabdijevanjem vodom za piće.

-Vrši preduzimanje preventivnih, upravnih i kaznenih mjera u vezi sa obavljenim pregledima i priprema periodične izvještaje iz oblasti nadzora.

-Učestvuje u radu radnih timova i grupa te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

 

Telefon : 032-650-503 ili 032-650-022 lokal 132

Fax: 032 650 – 220

E-mail: