Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Poslovi i zadaci inspektora:

-Neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, izriče upravne i kaznene mjere te preduzima druge propisane mjere za koje je ovlašten.

-Prati stanje u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor i o utvrđenom stanju izvještava rukovodioca Službe i Općinskog načelnika, te daje preporuke i prijedloge za donošenje podzakonskih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor.

-Sarađuje sa inspekcijama viših nivoa vlasti.

-Obavlja stručne poslova iz svog djelokruga i poslove koje mu u zadatak da rukovodioc Službe i Općinski načelnik.


Rukovodilac općinske inspekcije:


Pomoćnik Općinskog načelnika, Hamzalija Hojkurić dipl.ecc

Telefon : 032 650 547 ili 032-650-022 lokal 117

Mobitel: 061-196-818

Fax: 032 650 – 220

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Radno vrijeme inspektora:

Rad sa strankama, svakim danom od 7,30 do 9,00 i od 15,00 do 16,00 sati


Podnošenje prijava o nezakonitostima, svakodnevno:

-putem obrasca Zahjev za inspekcijsku kontrolu

(nalazi se kod inspektora, portira, na info pultu, Opć. uredima, MZ-ima, kao i na web stranici)

-može se podnijeti na svim mjestima preuzimanja Zahtjeva i putem maila

-građani i pravna lica ukoliko žele obavijestiti općinsku inspekciju o nezakonitom i neprimjerenom ponašanju na području općine Tešanj, mogu se obratiti sa prijavom Telefonskim pozivom ili SMS porukom na broj 032-650-800 uz zagarantovanu anonimnost.