Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

Dvadeset osmi broj E-bitlena Općinskog načelnika.

Ponedjeljak 19.04.2010. broj 28.

Aktuelnosti:

1. Stari hotel „Zvečaj“ – šta i kako dalje?!

2. Prikupljanje PET ambalaže

3. Čišćenje korita rijeke Tešanjke

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.28.pdf

Nema slikePeti broj E-bitlena Općinskog načelnika.Ponedjeljak 01.06.2009. Br. 05

Aktuelnosti:

1. Boračke populacije – prava i obaveze
2. Regulacioni plan „MUSALA“
3. Očigledan potencijal lokalne sredine

Pročitajte bilten:
http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.5..pdf
Nema slikeDvadeseti broj E-bitlena Općinskog načelnikaPonedjeljak 28.12.2009 Br. 20.

Aktuelnosti:

1. Podvuĉena crta,
2. Budžet 2010,
3. Izmjena izbornog zakona

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.20.pdf
Nema slikeDvadeset prvi broj E-biltena Općinskog načelnika.Ponedjeljak, 11.01.2010. broj 21

Aktuelnosti:
1. Budþet 2010
2. Susret sa Državom
3. Neki to rade tako
4. Ciljevi kvaliteta 2010
5. Ciljevi 2010

http://www.opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/e-bilten021.pdf
Nema slikeŠesti broj E-bitlena Općinskog načelnika.Ponedjeljak 15.06.2009. Br. 06

Aktuelnosti:

1. Pitanje nadležnosti i odgovornosti
2. Etika odgovornost
3. Izbor direktora

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.6.pdf

Nema slikeDvadeset treći broj E-bitlena Općinskog načelnikaPonedjeljak 08.02.2010 Br.23.

Aktuelnosti:

1. Josipović – novi predsjednik,
2. Mislim – dakle vladam,
3. Posjeta MDG F delegacije i
4. CALL CENTAR SISTEM 72.

http://opcina-tesanj.ba/admin/slike/doc/E-bilten%20br.23.pdf