Prijava
Petak 10.4.2020
Događaji:
Pretraga

Odluku o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće možete pogledati na:

odluka o naknadama

 

 

 

Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika - vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj

.Kodeks ponasanja izabranih zvanicnika