Prijava
Subota 7.12.2019
Događaji:
Pretraga

Odluku o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće možete pogledati na:

odluka o naknadama

 

 

 

Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika - vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj

.Kodeks ponasanja izabranih zvanicnika