Prijava
Subota 17.11.2018
Događaji:
Pretraga

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put   i    Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put   i   Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put   i  Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Zapisnik sa 21. sjednice

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Informacija o realizaciji odluka

 

 

 

 

1.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište prirodne mineralne vode „Princess“ Oraš Planje, općina Tešanj,   Karta

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2018.godine,

3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01. do 30.06.2018.godine,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru,     Odluka o javnom redu i miru

5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja „Vodovod Raduša i Jugozapad Tešanj“ Raduša,

6. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje i raspisivanje Javnog konkursa za k.p. br. 867/10 i k.p. br. 863/1 k.o Rosulje,

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put označenog kao k.p. broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići,

8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č.broj: 1521/3, 1521/4 i 1521/5 k.o. Piljužići neposrednom pogodbom,

Odluka o prodaji 1521_4

Odluka o prodaji 1521_5

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,

10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2018. godine i bezbjednosti učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

 

 

Informacija o realizaciji odluka

Informacija o realizaciji zaključka_vijećnik Hodžić

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Zapisnik sa 19. sjednice Vijeća

Zapisnik sa 20. sjednice Vijeća

 

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JP “Rad” Tešanj

  2. JP “Toplana” Tešanj,

  3. Agencija za razvoj općine Tešanj TRA doo

 1. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2017. godinu:

  1. JU Opća Biblioteka Tešanj,

  2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,

  3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,

  4. JZU Opća bolnica Tešanj,

  5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,

  6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

  7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,

  8. JU Muzej Tešanj.

   1. 3. MEG_Radionica
   2. 3.1. Smjernice za obuku