Prijava
Srijeda 19.2.2020
Događaji:
Pretraga

Materijali za 39. sjednicu Vijeća:

1.2.

Informacija o poslovanju javnih preduzeća u 2011. godini: informacija o posl. jp_2011.pdf

a) Izvještaj o poslovanju JP „TOPLANA“ d.d. Tešanj u 2011. godini;

b) Izvještaj o poslovanju JP Agencija za razvoj općine „TRA“ d.o.o. Tešanj u 2011. godini;

Prijedlog Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije;

odluka o zagrijavanju.pdf

3.


4.


5.


6.7.


8.


9.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Tešanj;

parlamentarne_grupe_12.pdf

Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora JZU Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje “Tefarm” Tešanj;

Prijedlog Rješenja o imenovanju tima za izradu jedinstvenog dokumenta strategije općine Tešanj;

rjeenje o imenovanju radnog tima_strateki dokument.pdf

Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Tešanj za period 2012. - 2016. godina;

programa razvoja zis 2012-2016.pdf

Izvještaj o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2011. godinu;

informacija stanju organizovanju zat. i spa. u 2011. godini.pdf

Informacija o urbanističkom rješenju "Centar", Jelah;

informacija o urbanistikom rjeenju centar_jelah.pdf

Informacija o pružanju usluga gašenja požara na području općine Usora;


10.


11.


12.

informacija za pruanje usluga gaenja poara u opini usora.pdf

Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na podr. općine Tešanj za sezonu 11/2012. g.;

informacija-zimsko 2011-12.pdf

Prijedlog Rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje stambenog objekta  Džaferhodžić udova Salima Zinki iz Medakova;

Prijedlog rješenja o prijenosu prava na nekretninama u korist: „UNO“ d.o.o. Tešanj, „MADI“ d.o.o. Tešanj, „PIRO-PROMET“ d.o.o. Tešanj, Žilić Emina iz Dž. Planja, Saračević Osmana iz Raduše, Solo Fahira iz Piljužića, Dizdarević Atifa iz Tešnja, Heldovac Sefira iz Zavidovića, Sejdić Asima i dr. izJablanice;