Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga


  Materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća:                                                                                                         1.Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu, prijedlog_budzeta_2013.pdf        budzet_obrazlozenje_prijedloga_2013.pdf misljenje_komisije_za_budzet.pdf

  2.Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2013. godinu, odluka_izvravanje_budzeta_2013.pdf

  3. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2013. godinu, program rada.pdf

  4.Prijedlog Rješenja o imenovanju komisija Općinskog vijeća Tešanj, prijedlog rješenja.pdf

  5.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće, naknade_vijenicima_12.pdf

  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, prijedlog odluke.pdf  imenovanje ulica - prijedlog komisije.pdf

  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije Općine Tešanj 2012-2015, prijedlog odluke.pdf   komunikacijska strategija opcine tesanj pdf.

  8. Prijedlog Odluke o nespojivosti funkcija, prijedlog odluke.pdf

  9.Nacrt - Odluka o provođenju izmjena Regulacionog plana "Centar” Jelah - Općina Tešanj,  odluka rp jelah.pdf

  10.Prijedlog Odluke o poništavanju Odluke broj: 01-31-1-3428-2/12 od 04.09.2012.godine, karadaglije_20.12.pdf

  11.Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja na nekretninama u korist MZ Mrkotić, mrkotic_20.12.pdf

  12. Informacija o provedbi Urbanističkog rješenja "Tešanj-Centar", informacija o rjesnju tesanj-centar.pdf

  13.Prijedlog Rješenja u skladu sa članom 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanje prava vlasništva u korist graditelja MZ Raduša i "Vemal" dd Tešanj, radusa-vemal.pdf