Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
  1. Informacija o realizaciji strateških dokumenata općine Tešanj,  informacija realizacija strategije 2013.pdf

  2. Prijedlog Odluke o formiranju Popisne komisije općine Tešanj za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, odluka o imenovanju komisije za popis.pdf

  3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investitore u RP "Poslovna zona" Bukva, odluka o pogodnostima za investitore.pdf

  4. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretninama,  odluka o prijenosu prava na nekretninama.pdf

  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, javne povrsine.pdf

  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu počasnih naziva, komsija za dodjelu poansnih naziva 2013.pdf

  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rjesenje_dodjela.pdf

  8. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka po zahtjevu JP "Šumsko-privredno društvo" ZDK d.o.o. Zavidovići. spd-obustava-.pdf