Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za I polugodište 2013. godine, polugodinji ov_13.pdf        izvrsenje_pol_13.pdf

  2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. - 30.06.2013. godine,      izvjestaj_ov_ polugodite_ 2013.pdf

  3. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period januar-juni 2013. godine,   informacija_pu.pdf

  4. Prijedlog Odluke za utvrđivanje javnog interesa radi izgradnja bunara PEB-1sa spojnim cjevovodom na lokalitetu Jelaha, javni interes-21-08.pdf    spisak-cjevovod-21-08.pdf

  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija za procjenu vrijednosti nekretnina, rjesenje o imenovanju komisije-procjena vrijednosti nekretnina-2013.pdf

  6. Prijedlog Rješenje o imenovanju radne grupe za pitanje razgraničenja općine Tešanj i općine Usora,  rjesenje o imenovanju_21.8.2013.pdf

  7. Prijedlog Zaključka po članu 25. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mujkić (Mehmed) Mehe i Mujkić Džehve ž. Mehe iz Dž.Planja.  ponuda_mujkic.pdf