Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga
  1. Nacrt Odluke o administrativnim taksama i naknadama, nacrt_odluka o administrativnim taksama.pdf    tarifnik2013.pdf

  2. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  odluka_ponikva.pdf

  3. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Turkeš (Haso) Rasim iz Dž.Planja,  rjesenje_turkes rasim.pdf

  4. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Kokić (Omer) Hamdo-mlađi iz Raduše,  rjesenje_kokic hamdo.pdf

  5. Informacija o rješavanju statusa raseljenih lica na području općine Tešanj, informacija_raseljeni.pdf

  6. Informacija o implementaciji projekta porodične medicine na području općine Tešanj, informacija_porodicna_dz.pdf    dom zdravlja_informacija_porodicna.pdf

  7. Informacija o realizaciji I Faze uređenja poslovne zone “Glinište”. informacija_glinite.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori.pdf