Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga
  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2014. godinu,

  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2014. godini, odluka-prijedlog.pdf    avna rasprava_poljoprivreda2014.pdf   program 2014.pdf

  3. Prijedlog Odluke o zaštiti zraka,  odlukazrak_prijedlog.pdf

  4. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj, odluka_prosjecna gradevinska cijena.pdf

  5. Prijedlog Odluke o javno-privatnom dijalogu,  odluka o javno-privatnom dijalogu.pdf

  6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Halilović Harisu iz Tešnja, rjesenje_halilovic.pdf

  7. Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2013 godini, informacija o radu mz2013.pdf

  8. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj, i „radu na crno“ na području općine Tešanj za 2013.godinu, informacija-biro teanj.pdf

  9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2013. godinu, informacija_sud.pdf

  10. Rezolucija. rezolucija_jednaka sansa za sve.pdf

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijenika pitanja i inicijative.pdf