Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu,
izvjetaj_zavrsni_2013.pdf  izvjetaj_2013_tabela.pdf

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2014. godine,
izvjestaj budzet i _kvartal_14.pdf

3. Prijedlog Odluke o raspolaganju/prodaji nekretnina za izgradnju garaža na lokalitetu benzinske pumpe INA,
odluka garaze_ina.pdf

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinske izborne komisije,
rjesenje o imenovanju oik-prijedlog ov.pdf

5. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće,
odluka_naknade_vijecnici.pdf

6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa zemljišta dr. sv. sa pravom korištenja Skupština opština Tešanj u korist Korkić (Muharem) Hanifa,
rjesenje-kokic hamdo-13-11.pdf

7. Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,
informacija realizacija strategije april 2014.pdf

8. Informacija o stepenu implementacije "Urbanističkog projekta Tešanj Centar",
informacija _rp centar teanj april 2014.pdf

9. Informacija o stepenu implementacije "Regulacionog plana Centar-Jelah",
informacija o aktivnostima u rp jelah.pdf

10. Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 2013/2014. god.
izvjestaj-zimsko.pdf

11. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Halilović Harisu iz Tešnja - izjašnjavanje,

12. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj, i „radu na crno“ na području općine Tešanj za 2013.godinu – izjašnjavanje.

Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati na:
odgovori na vp.pdf