Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga
 1. Uslovna saglasnost na trasu autoputa na Koridoru V-c na području općine Tešanj,
  uslovna saglasnost za autoput.pdf

 2. Prijedlog Odluke o dopuni člana 117. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,
  odluka o dopuni poslovnika.pdf

 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Općinske izborne komisije,
  rjesenje o razrjesenju oik.pdf

 4. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu,
  informacija o stanju organizovanosti zatite i spaavanje na podruju opine teanj za 2013. godinu.pdf

 5. Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2013.godine,
  images/informacija o organizovanosti zatite i spasavanja.pdf

 6. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2013. godinu,
  informacija nvo 13.pdf

 7. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.
  informacija -biz.pdf