Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za III kvartal 2014.godine,  Download this file (Izvještaj Budžet III _kvartal_14.pdf)Izvještaj Budžet III _kvartal_14.pdf

2. Prijedlog izmjene i dopune Budžeta općine Tešanj za 2014.godinu,Download this file (Budžet_2014_Izmjene.pdf)Budžet_2014_Izmjene.pdf    Download this file (Rebalans_obrazloženje14_R_(konačni).pdf)Rebalans_obrazloženje14_R_(konačni).pdf

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2014/2015. godini, Download this file (Odluka o stipendiranju2014-15.pdf)Odluka o stipendiranju2014-15.pdf

4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u Budžetu općine Tešanj, Download this file (Odluka_naknada_nesrece.pdf)Odluka_naknada_nesrece.pdf

5. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Tešanj, Download this file (javni oglas OIK-.pdf)javni oglas OIK-.pdf    Download this file (Odluka oraspisivanju javnog oglasa za izbor 1 član OIK-prijedlog fin.pdf)Odluka oraspisivanju javnog oglasa za izbor 1 član OIK-prijedlog fin.pdf

6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom JP "Elektroprivreda BiH" Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica-parcela u industrijskoj zona u Bukvi,Download this file (odluka_elektrodistribucija.pdf)odluka_elektrodistribucija.pdf

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Zejnilović (Ahmeta) Sakibu iz Tešnja,Download this file (odluka_zejnilovic_sakib.pdf)odluka_zejnilovic_sakib.pdf

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Sarajlić (Meho) Smajla iz O.Planja,Download this file (rjesenje_sarajlic_smajl.pdf)rjesenje_sarajlic_smajl.pdf

9. Informacija o završetku školske 2013/2014. godine i upisu učenika u školsku 2014/2015. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj, Download this file (Informacija skolstvo2014.pdf)Informacija skolstvo2014.pdf

 

Odgovori na vijećnička pitanja Download this file (Odgovori na vp.pdf)Odgovori na vp.pdf