Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2015.godine, Nacrt_budzet2015

2. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju opisa granica naseljenih mjesta na području općine Tešanj, Odluka_naseljena mjesta

3. Nacrt Odluke o nazivima i označananju ulica, trgova i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj   Odluka_ulice

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, Odluka_saobracaj      izvjestaj_javnarasprava_saobracaj

5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u O. Planjama, Odluka_prodaja zemljista

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,  Odluka_Poslovnik OV

7. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu,   Odluka_davanje ovlastenja

8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj djece i omladine sa posebnim potrebama i položaj građana u socijalnoj potrebi), informacija_socijalna zastita

9. Ostavka na funkciju Predsjedavajući Vijeća. Ostavka

 

 

Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori