Prijava
Petak 29.5.2020
Događaji:
Pretraga

1. Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Općinskog vijeća Tešanj,  izbor predsjedavajuceg

2. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2015.godine,

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda Raduša i Jugozapad-Tešanj, javni interes_vodovod radusa

5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2015. godinu, program rada za 2015

6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2014.godinu, odluka_priznanja

7. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj, informacija_raseljeni

 

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative: pitanja i inicijative