Prijava
Srijeda 8.7.2020
Događaji:
Pretraga

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,   Amandman_Prostorni plan

2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,

6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,

7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,

8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,

11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

Informacija o zaključku sa 21. sjednice

Informacija_zaključak sa 22. sjednice          Kopija plana

Informacija o realizaciji akata

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Mišljenje na inicijativu

Zapisnik sa 22. sjednice