Prijava
Nedjelja 5.7.2020
Događaji:
Pretraga

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,   Amandman_Prostorni plan

2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,

3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,

4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,

6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,

7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,

8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,

9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,

11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

Informacija o zaključku sa 21. sjednice

Informacija_zaključak sa 22. sjednice          Kopija plana

Informacija o realizaciji akata

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Mišljenje na inicijativu

Zapisnik sa 22. sjednice

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2018.godine,

2. Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2019. godinu,

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2018/2019. godinu,

4. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta „Princes“ u Oraš Planjama,

5. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Bunar PEB 1“ općina Tešanj,

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put   i    Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p.broj: 5/33 k.o. Novo Selo neposrednom pogodbom,

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put   i   Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/3 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

9. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put   i  Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj:84/1 k.o. Tešanj I, radi oblikovanja parcele,

10. Izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj poplavom u periodu 01/02.08.2018.godine,

11. Izvještaj Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,

12. Informacija o završetku školske 2017/2018. godine i upisu učenika u školsku 2018/2019. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj.

 

Zapisnik sa 21. sjednice

Odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

Informacija o realizaciji odluka