Prijava
Utorak 12.11.2019
Događaji:
Pretraga

1. Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana ''Poslovna zona Glinište'': odluka IZMJENA I DOPUNA RP POSLOVNA ZONA GLINIŠTE; prijedlog izmjene i dopune regulacionog plana poslovna zona glinište

2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Poslovna zona Bukva'' Tešanj: nacrt odluke o izmjenama i dopuna rp bukva; Nacrt RP BUKVA - Tekstualni dio; Nacrt RP BUKVA - Odluka; Nacrt RP Bukva - Izvod iz plana; Nacrt RP BUKVA - Postojece stanje; Nacrt RP BUKVA - Namjena povrsina; Nacrt RP BUKVA - Model prostorne organizacije; Nacrt RP BUKVA - Plan parcelacije; Nacrt RP BUKVA - Gradjevinske i regulacione linije; Nacrt RP BUKVA - Saobracaj i nivelacija; Nacrt RP BUKVA - Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura; Nacrt RP BUKVA - Energetska infrastruktura; Nacrt RP BUKVA - Uredjenje zelenih povrsina

3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Tešanj za 2015. godinu: Odluka o dodjeli priznanja Opcine 2015-prijedlog; IZVJESTAJ komisije    dopuna_izvjestaja

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Tešanj: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o org. i funk.ZiS_2015

5. Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2016. godinu – prijedlog: Program-radaOV-2016 prijedlog

6. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Apoteka-za OV

7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Opća bolnica" Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Bolnica-za OV

8. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj: RJEŠENJE UO JZU Dom zdravlja-za OV

9. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj  djece i omladine sa posebnim potrebama: informacija o soc zaštiti OV2015

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

1. odgovor na vijećničku inicijativu-formiranje poslovnih zona Kalošević Mrkotić

2. odgovori na vijećnička pitanja i inicijative

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2015. godine, Izvjestaj_izvrsenje1    Izvjestaj_izvrsenje2

 2. Informacija o rezultatima Studije izvodivosti za projekat izgradnje Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke za utvrđivanje općeg interesa za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj,Centralno postrojenje_Krasevo      graficki prikaz

 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilašva  odluka_koeficijenti

 5. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnadbijevanja “Vodovod Roše”, odluka_vodovod rose

 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama, odluka_administrativne takse

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2015. godine,

 8. Rješenje o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Apoteka i centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj, Rjesenje

 9. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje procedura izbora članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova u 2015.godini, Rjesenje

 10. Informacija o stanju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Tešanj.   informacija

 • Dopuna informacije o turističkim potencijalima i radu Turističke zajednice - ured Tešanj, Informacija_turisticki potencijali

 • Informacija o funkcionisanju projekta zbrinjavanja pasa u urbanim sredinama općine Tešanj. Informacija         

 

Vijećnička pitanja i inicijative

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, Budzet_izmjene_i_dopune

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu, Izmjene_odluka_izvrsenje

 3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Tešanj za realizaciju kapitalnih projekata, odluka_kreditno_zaduzenje

 4. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, odluka_socijalno_zbrinjavanje

 5. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja", odluka

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Poslovna zona Glinište“ općina Tešanj, odluka_gliniste

 7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje zemljišta neposrednom pogodbom u Mekišu, odluka_mekis

 8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u Poslovnoj zoni “Bukva”, konkurs_bukva

 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Ljetiniću, prodaja_zemljista_ljetinic

 10. Prijedlog Odluke Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom kod Hotela u Tešnju, prodaja_zemljiste_hotel

 11. Informacija o realizaciji zaključka Općinskog vijeća o oslobađanju od plaćanja kamata u postupcima izvršenja. informacija_realizacija_zakljuckaOV

 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem, komisija_prodaja_zemljista

 13. Prijedlozi Rješenja o razrješenju i imenovanju Komisije za ravnopravnost polova, Komisije za predstavke i prijedloge, Statutarne komisije i Zakonodavno pravne komisije Općinskog vijeća Tešanj. komisija_ravnopravnost_polova      komisija_predstavke_prijedlozi   statutarna_komisija    zakonodavo_pravna_komisija