Prijava
Četvrtak 20.6.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj,                         odluka_zastita i spasavanje.pdf

 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta, prijedlog odluke za maticna podrucja tesanj.pdf

 3. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  prijedlog_odluka_ponikva.pdf

 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašavanju nevladinih organizacija od posebnog interesa, izmjene odluke_ug_posebni interes.pdf

 5. Prijedlog Odluke o raspivanju javnog konkursa (parcela 181/2 za K.O. Tešanj II), odluka-konkurs_181_2.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Brka (Husein) Arif iz Dobropolja, Džakić Edina iz Mrkotića i Tahirović Sabine iz Tešnja, brka arif-19-12.pdf,   dzakic-edin-16-12-.pdf,     tahirovic sabina-16-12-.pdf 

 7. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2013. godine,

 8. Izvještaj o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2013. godinu,

 9. Informacija o realizaciji i efektima Plana ekonomske stabilizacije Opće bolnice Tešanj, za ov informacija-plan sanacije bolnice.pdf,   program mjera ekonomske stabilizacije opce bolnice tesanj 2013 1.pdf,   plan_bolnica_ekonomska stabilizacija.pdf,   efekti mjera ekonomske stabilizacije.pdf

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije koja će posjetiti sve poslovne zone, komisija-poslovne zone.pdf

 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,   rjesenje-komisija za kodeks.pdf

 12. Izvještaj o radu Komisije za primjenu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj za vremenski period od 28.12.2012.godine do 28.11.2013.godine, izvjestaj komisije za kodeks.pdf

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnika pitanja i inicijative15.pdf

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, budzet_prijedlog_2014.pdf

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2014.godinu, odluka_izvrsenje_2014.pdf

 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2014.godinu, program-rada_ov-2014.pdf

 4. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj, prijedlog odluke_groblja.pdf  izvjetaj sa javne rasprave_groblja.pdf   prilog odluci_spisak mezarija i grobalja.pdf

 5. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama i naknadama, prijedlog_odluka o administrativnim taksama.pdf   takse tarifnik2013.pdf

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina, odluka o izmjena i dopunama koristenje javnih povrsina.pdf

 7. Nacrt Odluke o zaštiti zraka odluka_zrak.pdf


Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori i inicijative.pdf

 1. Nacrt Odluke o administrativnim taksama i naknadama, nacrt_odluka o administrativnim taksama.pdf    tarifnik2013.pdf

 2. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,  odluka_ponikva.pdf

 3. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Turkeš (Haso) Rasim iz Dž.Planja,  rjesenje_turkes rasim.pdf

 4. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Kokić (Omer) Hamdo-mlađi iz Raduše,  rjesenje_kokic hamdo.pdf

 5. Informacija o rješavanju statusa raseljenih lica na području općine Tešanj, informacija_raseljeni.pdf

 6. Informacija o implementaciji projekta porodične medicine na području općine Tešanj, informacija_porodicna_dz.pdf    dom zdravlja_informacija_porodicna.pdf

 7. Informacija o realizaciji I Faze uređenja poslovne zone “Glinište”. informacija_glinite.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori.pdf

 1. Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2014. godinu,

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine,

 3. Prijedlog Odluke o održavanju grobalja-grebalja na području općine Tešanj,  prijedlog odluke_groblja.pdf          ov-izvjestaj-javna rasprava_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj, odluka o donosenju plana zastite od pozara.pdf      plan zastite od pozara opcine tesanj.pdf

 5. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2013/14. godini,  odluka o stipendiranju2013-14.pdf

 6. Prijedlog o dopuni Odluke o prijenosu prava na nekretninama,  dopuna odluke o prijenosu nekretnina.pdf

 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine po zahtjevu Muharemović (Muharema) Rame iz Tešnja, muharemovic ramo.pdf

 8. Prijedlog Rješenja o korištenju neizgrađenog gradskog zemljišta državne svojine po zahtjevu Čolić (Mehmedalije) Nermina iz Kosove, colic nermin.pdf

 9. Informacija o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Tešanj broj 01-23-6-986-2/12 od 30.04.2013.godine.  informacija - zakljucak.pdf


Odgovori na vijećnička pitanja: odgovori na vijecnicka pitanja-inicijative


 1. Prijedlog Odluke o korištenju općinskog zemljišta, odluka_nekretnine.pdf

 2. Nacrt Odluke o realizaciji Programa obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. godine, odluka tekovine nacrt.pdf    tekovine odbrane_ program nacrt.pdf

 3. Nacrt Odluke o održavanju grobalja na području općine Tešanj, odluka_groblja.pdf

 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta po zahtjevu Spahić Mirse, spahic.pdf

 5. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Džakić Alije iz Mrkotića, dzakic_alija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja po članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Mišković Nikole iz Rosulja, rjesenje_miskovic.pdf

 7. Informacija o završetku školske 2012/2013. godine i upisu učenika u školsku 2013/2014. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj, informacija skolstvo2013.pdf

 8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj informacija csr teanj.pdf


Vijećnička pitanja i inicijative možete pogledati na: odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf