Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu, izvrsenje_2012.pdf         izvjetaj_2012.pdf

 2. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena Regulacionog plana ''CENTAR'' Jelah, općina Tešanj, prijedlog odluke_izmjena rp jelah.pdf    izvjestaj_javna rasprava_nacrt izmjena rp centar-jelah.pdf

 3. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_izmjena_poljoprivreda.pdf

 4. Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2012.godinu,  informacija o radu ju 2013.pdf

 5. Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području Općine Tešanj za 2012. godinu,   informacija_zatita i spasavanje_2012.pdf

 6. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata prijedlog Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje za postavljanje bisti Huso Hodžić i Musa Ćazim Ćatić, prijedlog zakljucka_postavljanje bisti.pdf          prijedlog lokacije_biste.pdf

 7. Prijedlog Zaključka po čl. 25 Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu "UNO" d.o.o. Tešanj. zakljucak_uno.pdf

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018, prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja opcine.pdf   izvjetaj javna rasprava strategija-final.pdf  strategija opcine tesanj 2018_prijedlog.pdf

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata, izmjena i dopuna odluke o kapitalnim ulaganjima -prijedlog.pdf

 3. Prijedlog Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2013.godinu, odluka_lista_kapitalnih 2013.pdf

 4. Prijedlog Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2013.godini,  odluka_poljoprivreda.pdf izvjestaj_rasprava_poljoprivreda.pdf     program_poljoprivreda_2013.pdf

 5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području općine Tešanj, prosjecna grad .cijena.pdf

 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog cjevovoda u Mjesnoj zajednici Miljanovci, javni interes-2013-.pdf   spisak-cjevovod-15-03-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2012.godinu, izvjestaj za 2012_pravobranilastvo.pdf

 8. Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2012.godinu, informacija nvo.pdf

 9. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2012.godinu. informacija o radu mz.pdf

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama, odluka_saobracaj.pdf

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci, odluka o nazivima ulica-izmjena i dopuna-prijedlog.pdf    izvjestaj sa javne rasprave_ odluka nazivi ulica.pdf

  3. Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2012. godine, izvjestaj.pdf

  4. Informacija o realizaciji Urbanističkog projekta Centar – Tešanj, informacija o realizaciji up-a tesanj-centar.pdf

  5. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Tešanj (01-03-1-864-3/12, od 30.03.2012.) preuzimanje i zadržavanju osnivačkih prava nad JZU Opća bolnica Tešanj, informacija_bolnica.pdf

  6. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta državne svojine Kargić Nisvetu iz Tešnja, kargic-14-02-.pdf

  7. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2012. godinu, informacija o radu suda_2012.pdf

  8. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj za 2012. godinu i „radu na crno“ na području općine Tešanj. zavod za zaposljavanje_2012.pdf

   Materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća:

   1. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018,  odluka_strategija.pdf   strategija 2018 nacrt.pdf

   2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2012.godinu, izvjestaj-ov-2012.pdf

   3. Usvajanje Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj za 2013-2014 godinu", ap 2012 - 2013_tesanj_final.pdf   aneks 1_pregled_prethodnih_projekata.pdf   aneks 2_tehnicki_partneri_spis_tesanj.pdf   aneks 3_lista koristenih dokumenata teanj.pdf     aneks 4._mapiranje sistema_drzava_entitet_kanton_opcina.pdf   aneks 5_analiza_situacije_tesanj.pdf   aneks 6_izvjestaj o implementaciji_pup.pdf

   4. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2012.godine, lista kapitalnih.pdf

   5. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2012.godinu, informacija o stanju bezbjednosti.pdf

   6. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-A u 2012.godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2012. godina.pdf

   7. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2012. godini. informacija_poljoprivreda.pdf    spisak korisnika.pdf   tab.registar.pdf


    Materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća: