Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike17. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 30. marta 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.17. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj: 1/03, 1/04 i 8/04),

S A Z I V A M
17. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati dana 30.03.2006. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 17. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,
i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Rad Tešanj u d.o.o.
2. Prijedlog Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Toplana Tešanj u d.o.o.
3. Prijedlog Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Veterinarska stanica Tešanj u d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2006. godini.
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijenos prava na poslovnim prostorijama MZ Tešanjka.
6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju GSM bazne stanice i prilaznog puta u naselju Karadaglije.
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta.
8. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o odobrenju zamjene nekretnina u državnoj svojini između Općine Tešanj i preduzeća Dukat Tešanj.
9. Izvještaj o stanju rješavanja upravnog postupka u organima uprave za 2005. godinu.
10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2005. godinu.
11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj u 2005. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog