Prijava
Subota 30.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike3. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04),

S A Z I V A M

3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.12.2004. godine (ČETVRTAK) s početkom u 13 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 1/03, 1/04, 8/04) za 3. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2005. godinu,
2. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2005. godinu,
4. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka i partija u Općinskom vijeću Tešanj,
5. Prijedlog Odluke o štampanju info letka poslije svake sjednice Općinskog vijeća,
6. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji općinske uprave,
7. Nacrt Odluke o formiranju Općinskog štaba civilne zaštite,
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju vijećnika Općinskog vijeća Tešanj, koji će sudjelovati pri sklapanju braka za pojedina matična područja,
9. Izvještaj o realizaciji programa proizvodnje maline na području općine Tešanj,
10. Informacija o aktivnostima na izgradnji sportske dvorane,
11. Informacija o realizaciji projekta vodosnabdijevanja Pousorja,
12. Informacija o provedenim Općinskim izborima 02.10.2004. godine na području općine.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog