Prijava
Subota 30.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike4. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOST

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04)

S A Z I V A M

4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 31.01.2005. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 14 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04), za 4. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za 2004. godinu
2. Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje privremeno zauzetog građevinskog zemljišta državne svojine
3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju doniranih projekata IFAD - OdRaz
4. Prijedlog Odluke o transformaciji JP Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji općinske uprave
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite
7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o kreditiranju redovnih studenata za školsku 2004/2005. godinu
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu
9. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na imenovanje predstavnika u
Regionalni odbor
10. Prijedlog Preporuke o kolegijalnom razumijevanju
11. Informacija o deminiranju i provođenju trajnog obilježavanja minskih polja u 2004. godini na području općine Tešanj
12. Informacija o radu Općinskog suda za prekršaje Tešanj za 2004. godinu

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog