Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike5. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
održat će se u ponedjeljak, 28. februara 2005. godine, s početkom u 15 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj

Sjednica je otvorena za javnostNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04)

S A Z I V A M
5. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28.02.2005. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 15 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04) za 5. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
2. Nacrt Rezolucije o izmjeni i dopuni Vizije Općine Tešanj i Misije lokalne uprave,
3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Tešanj za 2004. godinu
4. Izvještaj o radu Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj za 2004. godinu
5. Informacija o nerealiziranim odlukama Općinskog vijeća Tešanj za 2004. godinu

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog