Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike8. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se u utorak, 24. maja 2005. godine, s početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.
8. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je
OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
8. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se
održati dana 24.05.2005. godine (UTORAK),
s početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04), za 8. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača JU Centar za socijalni rad Tešanj,
2. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na izmjene Statuta JU Apoteka "Tefarm" Tešanj,
3. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na izmjene Statuta JU Opća bolnica Tešanj,
4. Izvještaj o radu i poslovanju JKP "RAD" Tešanj za 2004. godinu,
5. Izvještaj o radu i poslovanju DD "Toplana" Tešanj za 2004. godinu,
6. Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća bolnica Tešanj za 2004. godinu,
7. Izvještaj o radu i poslovanju JU Dom zdravlja Tešanj za 2004. godinu,
8. Izvještaj o radu i poslovanju JU Opća biblioteka Tešanj za 2004. godinu,
9. Izvještaj o radu i poslovanju JU Apoteka "Tefarm" Tešanj za 2004. godinu,
10. Izvještaj o programu proizvodnje maline na području općine Tešanj,
11. Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj,
12. Informacija o zimskom održavanju puteva na području općine Tešanj,
13. Informacija o radu i funkcionisanju MZ za 2004. godinu,
14. Informacija o radu i poslovanju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2004. godinu,
15. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog