Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeNastavak 6. sjednice Općinskog vijeća Tešanj održat će se u petak, 3. aprila 2009. godine, sa početkom u 14,00 sati.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 7/08),

S A Z I V A M
nastavak 6. sjednice Općinskog vijeća Tešanj koji će se održati dana 03.04.2009. godine (PETAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08) za nastavak 6. sjednice Općinskog vijeća predlažem:

DNEVNI RED

4.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka osnivanja Agencije za razvoj općine Tešanj;
5.Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2009. godini;
6.Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne cijene m2 stambenog prostora na području Općine Tešanj;
7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama;
8.Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi;
9.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine MZ Karadaglije;
10.Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje zemljišta državne svojine neposrednom pogodbom „Elektroprivredi BiH“ d.d. Sarajevo „Elektrodistribucija“ Zenica;
11.Prijedlog Rješenja o preuzimanju zemljišta u korist Općine Tešanj;
12.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist „SS Company“ d.o.o. Tešanj;
13.Informacija o radu i funkcionisanju organa mjesnih zajednica u 2008. godini;
14.Prijedlog Zaključka po ponudi zemljišta Općini od „Enker“ d.d. Tešanj;
15.Prijedlog Zaključka po ponudi zemljišta od "FAD" Jelah;
16.Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorsko poslovanje;
17.Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2008. godine; 18.Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u 2008. godini;
19.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2008. godinu.
PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.