Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike37. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 11 tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 28. februara 2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.37. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S A Z I V A M
37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj
koja će se održati 28.2.2008. godine
(ČETVRTAK) s početkom u 14,00 sati
u Sali Općinskog vijeća Tešanj


Na osnovu člana 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04) za 37. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
C) VIJEĆNIČKA PITANJA

i slijedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti radi kupovine nekretnina
2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o prenosu prava korištenja na nekretninama
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2008. godini
4. Prijedlog Odluke o preusmjeravanju dijela sredstava kapitalnih ulaganja
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za plaću savjetnika Općinskog načelnika
6. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Tešanj
7. Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti na području općine Tešanj
8. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije partnerstva između Općine Tešanj i građana
9. Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka jedinstvenog općinskog organa uprave u toku 2007. godine
10. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2007. godinu i izvještaj o uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva
11. Informacija o izvršenom deminiranju i trajnom obilježavanju minskih polja na području općine Tešanj u 2007. godini


PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA
Rasim Omerbašić, dipl. politolog