Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSjednica će biti održana u petak, 29. januara 2010. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.01.2010. godine
(PETAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

i sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o upućivanju pomoći stradalim u Haitiju;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije podrške mladima općine Tešanj 2010-2015;
3. Izvještaj Općinskog načelnika za 2009. godinu;
4. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure za dodjelu općinskih priznanja;
5. Prijedlog Odluke o kriterijima dodjele jednokratnih novčanih pomoći putem Organa uprave;
6. Prijedlog Odluke o finansiranju kapitalnih projekata u 2010. godini;
7. Prijedlog Odluke o finansiranju mjesnih vodovoda;
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije koja će pratiti rad Komisije za davanje ocjene o
mogućnosti legalizacije bespravno izgrađene građevine;
9. Informacija o problemima narkomanije i drugih poroka na općini Tešanj i poduzimanju mjera
u vezi s tim;
10. Informacija o izvršenom deminiranju minskih polja u 2009. godini na području općine Tešanj.


PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA TEŠANJ
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.