Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se 12.05.2009. godine (UTORAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 7/08),

S A Z I V A M

7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koji će se održati dana 12.05.2009 . godine (UTORAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj, s tim da će edukacija vijećnika početi u 13,30 sati.

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08) 30 minuta prije početka 7. sjednice Vijeća planirana je edukacija vijećnika na temu Elektronska komunikacija vijećnika.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08) za 7. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A)USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B)VIJEĆNIČKA PITANJA,

i sljedeći

DNEVNI RED


1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji;
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje primarne
poljoprivredne proizvodnje na području Općine Tešanj u 2009. godini;
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2009. godinu;
4.Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja javnog konkursa u svrhu dodjele gradskog
građevinskog zemljišta u državnoj svojini na lokalitetu zv. "Industrijska zona-Ciglana" u Jelahu;
5.Prijedlog Odluke o davanju nekretnine na korištenje Udruženju građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj;
6.Izjašnjenje Statutarne komisije Vijeća po zaključku sa 6. sjednice Općinskog vijeća;
7.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Statutarne komisije;
8.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za pitanja mladih;
9.Izvještaj o poslovanju JP „Veterinarska stanica“ Tešanj za 2008. godinu;
10.Informacija o zimskom održavanju cesta na području općine Tešanj u periodu od 15.11.2008. do 15.03.2009. godine;
11. Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje zemljišta državne svojine neposrednom pogodbom „Elektroprivredi BiH“ d.d. Sarajevo „Elektrodistribucija“ Zenica;
12. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti Kopić Redže Muniru da može otuđiti nedovršenu stambenu zgradu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.