Prijava
Nedjelja 31.5.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj bit će održana u utorak, 29. septembra 2009. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.09.2009. godine
(UTORAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 10. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A)USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B)VIJEĆNIČKA PITANJA,

i sljedeći
DNEVNI RED

1.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2009. godinu;
2.Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta za I polugodište 2009. godine;
3.Prijedlog Odluke o provođenju „Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Tešanj“;
4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dodjelu koncesije za korištenje vode određenih balneoloških svojstava na lokaciji „Logobare“ općina Tešanj;
5.Informacija o problemima u MZ Karadaglije;
6.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine MZ Karadaglije;
7.Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u opštoj upotrebi i davanje na korištenje zemljišta MZ Piljužići;
8.Prijedlog Rješenja o imenovanju radne grupe za rješavanje pitanja razgraničenja općina
Tešanj i Usora;
9.Prijedlog Rješenja za dodjelu „Farex“ d.o.o. Tešanj zemljišta u Jelahu;
10.Prijedlog Rješenja za dodjelu „Farex“ d.o.o. Tešanj zemljišta u Bukvi;
11.Prijedlog Zaključka po ponudi Šahović Sadeta iz Doboja;
12.Prijedlog Zaključka po ponudi Imširpašić Murisa iz Doboja;
13.Prijedlog Zaključka po ponudi Kotorić Ismeta iz Čifluka.


PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.