Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj bit će održana u četvrtak, 29.10.2009. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

11. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.10.2009. godine ČETVRTAK), sa početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 11. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A)USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,
B)VIJEĆNIČKA PITANJA,

i sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Dokument okvirnog budžeta Općine Tešanj za period 2010.- 2012. godina;
2.Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2010. godinu;
3.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima komisija koje imenuje Općinsko vijeće;
4.Prijedlog Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama;
5.Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda;
6.Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama;
7.Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata u akademskoj 2009/10. godini;
8.Nacrt Odluke o upravljanju i održavanju pijaca i parking prostora na području općine Tešanj;
9.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu (II Komisija);
10.Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 30.06.2009. godine;
11.Prijedlog Zaključka o usvajanju Prethodnog investicionog programa odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj;
12.Prijedlog Odluke o odobravanju zakupa zemljišta na lokalitetu zv. „Ljeskovac“;
13.Informacija o završetku školske 2008/2009. godine i upisu učenika u školsku 2009/2010. godinu u osnovnim
i srednjim školama na području općine Tešanj.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.