Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

9. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) s početkom u 15:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 9. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 8. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Predstavljanje Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG – UNDP –

 2. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta vodosnabdijevanja "Vodovod Tepe-Hrvatinovići",

 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu priključka na vodovod “Pousorje”,

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2017. godini,

 5. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,

 6. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama Općine Tešanj koje su u evidenciji o zemljištu upisane na mjesne zajednice,

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju prava korištenja na zgradi za Poreznu upravu u Tešnju,

 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih površina,

 9. Rješenje o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

1. Panel diskusija  "otvoreni sastanak sa vijecnicima Opcinskog  vijeca", u okviru Projekta"Jačanje uloge MZ u BiH" održat će se istog dana prije početka sjednice od 14,00 do 15,30 sati.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 01.07.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.07.2017.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.