Prijava
Ponedjeljak 1.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14),

 

S A Z I V A M

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.10.2017. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 12. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu,

 2. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra mjesnih zajednica na području općine Tešanj,

 3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-Trafo stanica u Rosuljama,

 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prenos prava na nekretnini radi izgradnje ambulante u Piljužićima,

 5. Nacrt Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

 6. Nacrt Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,

 7. Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

 8. Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar 2017.godine,

 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za promet nekretnina.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 04.11.2017.godine u 21,00 sat i nedjelja 05.11.2017.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.