Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Sl.glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 28 .02.2018. godine (srijeda) s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12 i 10/14) za 16. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja parcele u Miljanovcima,

3.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-puta i Prijedlog Odluke neposrednom pogodbom zv“Gobelja“,

4.Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodobom zv. “Ošljak”,

5.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune urbanističkog projekta „Tešanj-Centar“ Tešanj,

6.Nacrt Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima“,

7.Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Kraševo”, općina Tešanj

8.Nacrt Odluke o o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama za izvorišta na lokalitetu “Cerik” Karadaglije, općinaTešanj,

9.Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj u 2017.godini,

10.Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2017. godini na području općine Tešanj,

11.Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2017.godinu,

12.Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje - Biro Tešanj za 2017.godinu,

13.Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,

14.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

 

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. U materijalima dostavljamo:

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama i

- Informaciju o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Općinsko vijeće usvojilo na 15.sjednici

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 03.03.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.03.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.