Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak 30.11.2018. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 7/08, 1/12, 7/12, 10/14 i 1/18) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2030,
 2. Nacrt Zoning plana “Poslovna zona Ljetinić” Tešanj,
 3. Nacrt Odluke o uslovima za obavljanje poslova upravitelja,
 4. Prijedlog Odluke o raspuštanju organa Mjesne zajednice Bobare, Drinčići, Blaževci i imenovanju povjerenika,
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj:1117/3 k.o. Novo Selo radi oblikovanja parcele,
 6. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/2 k.o. Jevadžije,
 7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Cerovcu radi oblikovanja parcele, k.p. broj: 1222/3 k.o. Jevadžije,
 8. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj,
 9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa
 10. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 11. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj - položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

 

U materijalima će biti dostavljeno:

 • Informacija o efektima Odluke o javnom redu i miru (Zaključak sa 21.sjednice),
 • Informacija po Zaključku sa 22 sjednice (odgođeno izjašnjavanje) koje se odnosi na Prijedlog Odluke o ukidanju statusa Javnog dobra-put i Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.p. broj: 195/2 k.o. Rosulje neposrednom pogodbom i
 • Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 22. sjednici Općinskog vijeća.
 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: - subota, 01.12.2018.godine u 21,00 sat i nedjelja, 02.12.2018.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.