Prijava
Ponedjeljak 6.7.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

23. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.11.2010. godine

(UTORAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

22. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.10.2010. godine

(PETAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

20. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana  16.08.2010. godine

(PONEDJELJAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

 Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 7/08) za 20. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA,

  i sljedeći

 

                                                                        DNEVNI RED  

1.  Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava pomoći Općini Maglaj za zbrinjavanje ugroženog stanovništva (Suljakovići)

2.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu;  

3.  Prijedlog Zaključka o nastavku gradnje objekta biblioteke i fiskulturne dvorane na lokaciji „Musala“;  

4.  Informacija o poplavama;

5.  Prijedlog Odluke odavanju nekretnine na korištenje (Medžlis IZ);

6.  Prijedlog Odluke odavanju nekretnine na korištenje (Župski ured Žabljak);

7.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi i davanju saglasnosti (MZ Miljanovci Novi);  

8.   Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nepokretnosti u opštoj upotrebi i davanju saglasnosti (MZ Dž. Planje);

9.   Prijedlog Odluke o davanju dozvole za prijenos prava korištenja na nekretninama sa MZ Tešanj na Udruženje građana za uzgoj i zaštitu sitnih životinja; 

10.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist „MADI“ d.o.o. Tešanj;

11.  Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist D.D. za prevoz putnika i robe „Autoprevoz-International“ u stečaju Tešanj;

12.  Prijedlog Rješenja o ukidanju statusa javnog dobra i utvrđivanju prava vlasništva u korist Hasanić (Emina) Fahira iz Šija;

13.  Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine za proširenje trafostanice;

14.  Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta državne svojine Bašić (Saliha) Osmanu iz Tešnja.

 

                                                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA  

                                                                                                                                                                                                                                       Vedran Kaser, dipl.ing.inf.teh.

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

 

S A Z I V A M

19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.06.2010. godine

(SRIJEDA), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i  42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

18. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 31.05.2010. godine (PONEDJELJAK), s početkom u  14,00 sati,  u  sali Općinskog vijeća Tešanj