Prijava
Subota 7.12.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slike35. sjednica Općinskog vijeća Tešanj BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE


Broj: 01-_____________/04.
Dana: 23.01.2004. godineNa osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 1/03.),

S A Z I V A M

35. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Nema slike36. sjednica Općinskog vijeća Tešanj BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_____________/04.
Dana: 20.02.2004. godine

Na osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 1/03.),

S A Z I V A M

36. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana

Nema slike37. sjednica Općinskog vijeća TešanjBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-_____________/04.
Dana: 16.03.2004. godine

Na osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 1/03.),

S A Z I V A M

37. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja

Nema slike28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-1503/03.
Datum: 16.05.2003. godine

Na osnovu člana 18. i 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03)


S A Z I V A M


28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati

Nema slike29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-05-1931/03.
Datum: 23.06.2003. godine

Na osnovu člana 18. i 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 1/03),

S A Z I V A M

29. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.06