Prijava
Petak 3.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike32. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, osam tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 27. septembra 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.32. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike13. sjednica Općinskog vijeća Tešanj bit će održana u utorak, 29. decembra 2009. godine u 14,00 sati.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

13. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.12.2009. godine (UTORAK) sa početkom u 14,00 sati,

Nema slike5. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, kako je planirano, održat će se u petak, 27.02.2009. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj, s tim da će edukacija vijećnika početi u 13,30 sati.
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine

Nema slike33. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 14 tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 31. oktobra 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.33. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu

Nema slike8. sjednica Općinskog vijeća Tešanj će se održati 22.06.2009. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 14,00 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj. Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M
8. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 22.06.2009. godine