Prijava
Subota 7.12.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slikeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-__________/04.
Dana: 18.05.2004. godine


Na osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03.)

S A Z I V A M

39. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 24.05.2004. godine (PONEDJELJAK) sa

Nema slike33. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 28. novembra 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.34. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike35. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 27. decembra 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.35. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike39. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, sedam tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 17.4.2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.39. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog

Nema slike40. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, četrnaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 28.5.2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.40. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog