Prijava
Subota 7.12.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slike9. sjednica Općinskog vijeća održat će se u četvrtak, 30. jula 2009. godine, s početkom u 14,00 sati.9. sjednica Općinskog vijeća je
OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 7/08)


S A Z I V A M
9. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Nema slikeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-__________/04.
Dana: 21.06.2004. godine

40. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOST

Na osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03),

Nema slike41. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, osam tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 16.07.2008. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.41. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Nema slikeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-__________/04.
Dana: 22.07.2004. godine

41. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 18. i 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 1/04)

S A Z

Nema slike42. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, osam tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 29.08.2008. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.42. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća