Prijava
Utorak 25.2.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike43. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, kako je planirano, održat će se u petak, 26.09.2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.43. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------
Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik

Nema slike16. sjednica Općinskog vijeća Tešanj bit će održana u utorak, 30. marta 2010. godine sa početkom u 13,00 sati.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

16. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.03.2010. godine (UTORAK), sa početkom u

Nema slike17. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 30. marta 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.17. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slikeNastavak KONSTITUIRAJUĆE sjednice Općinskog vijeća Tešanj, kako je planirano, održat će se dana 28.11.2008. godine (PETAK), s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),


SAZIVAM


NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE sjednice

Nema slikeSjednica će biti održana u petak, 29. januara 2010. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.01.2010. godine
(PETAK), s početkom u 14,00