Prijava
Utorak 25.2.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeKONSTITUIRAJUĆA sjednica Općinskog vijeća Tešanj, kako je planirano, održat će se dana 21.11.2008. godine (PETAK), s početkom u 14,00 sati u Maloj sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj.Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08), za KONSTITUIRAJUĆU sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći


DNEVNI RED

1.Izbor Verifikacione komisije;
2.Izvještaj Verifikacione

Nema slike6. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se u utorak, 29. marta 2005. godine, s početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.
Sjednica je OTVORENA ZA JAVNOST

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04, 8/04)

S A Z I V A M
6. sjednicu

Nema slikeKonstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Tešanj je otvorena za javnostNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04),

S A Z I V A M

KONSTITUIRAJUĆU sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 25.11.2004. godine (ČETVRTAK), s početkom u 11 sati u

Nema slike2. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, kako je planirano, održat će se u petak, 12.12.2008. godine, s početkom u 13,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M
2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 12.12.2008. godine(PETAK)

Nema slike2. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOSTNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04),

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 3.12.2004. godine, s početkom u 14 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.