Prijava
Nedjelja 17.11.2019
Događaji:
Pretraga
Nema slike2. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOSTNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04),

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 3.12.2004. godine, s početkom u 14 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj.

Nema slike3. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04),

S A Z I V A M

3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 30.12.2004. godine (ČETVRTAK) s početkom u 13 sati u

Nema slike4. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOST

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04)

S A Z I V A M

4. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati 31.01.2005. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 14 sati u sali Općinskog

Nema slike5. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
održat će se u ponedjeljak, 28. februara 2005. godine, s početkom u 15 sati u sali Općinskog vijeća Tešanj

Sjednica je otvorena za javnostNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04, 8/04)

S A Z I V A M
5. sjednicu

Nema slike30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i