Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 27. juna 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

30. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i

Nema slike10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj bit će održana u utorak, 29. septembra 2009. godine u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati dana 29.09.2009. godine

Nema slikeU petak, 27. marta 2009. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća, s tim da je edukacija vijećnika planirana za 13,30 sati.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 7/08),

S A Z I V A M
6. sjednicu Općinskog vijeća

Nema slike7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
održat će se u petak, 29. aprila 2005. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Datum: 21.04.2005. godine

7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je
OTVORENA ZA JAVNOSTNa osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike8. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se u utorak, 24. maja 2005. godine, s početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.
8. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je
OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04 i 8/04)

S