Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, trinaest tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 30. maja 2007. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.29. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike9. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se u srijedu, 29. juna 2005. godine, s početkom u 14 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.9. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je
OTVORENA ZA JAVNOST


Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj" broj 1/03, 1/04 i 8/04),

S

Nema slike10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se u ponedjeljak, 25. jula 2005. godine, s početkom u 14,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03, 1/04 i 8/04),

S A Z I V A M
10. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se
održati

Nema slike28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 27. aprila 2007. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.28. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST


------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
sa 14 tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 30. septembra 2005. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

11. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je OTVORENA ZA JAVNOST.----------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog