Prijava
Petak 5.6.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slike14. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, četrnaest tačaka dnevnog reda održat će se u četvrtak, 29. decembra 2005. godine, s početkom u 13,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

14. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj: 1/03 i 8/04), te člana 13. i

Nema slike18. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, jedanaest tačaka dnevnog reda održat će se u petak, 28. aprila 2006. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

18. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika

Nema slike38. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, 15 tačaka dnevnog reda održat će se u srijedu, 26. marta 2008. godine, s početkom u 14,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.38. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST

------------------------------------------------

Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 11/07), te člana 13. i 38. Poslovnika o radu Općinskog

Nema slike7. sjednica Općinskog vijeća Tešanj održat će se 12.05.2009. godine (UTORAK), s početkom u 14,00 sati, u sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj, broj: 7/08),

S A Z I V A M

7. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koji će se održati dana 12.05.2009

Nema slike19. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa, kako je planirano, devet tačaka dnevnog reda održat će se u utorak, 30. maja 2006. godine, s početkom u 15,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

19. sjednica Općinskog vijeća Tešanj
je OTVORENA ZA JAVNOST
------------------------------------------------

Na osnovu člana 16. i 17. Statuta Općine Tešanj (Službeni glasnik Općine Tešanj broj 1/03 i 8/04), te člana 13. i 38. Poslovnika